ទឹកក្រឡុកទុរ៉េន ខ្នុរ

 គ្រឿងផ្សំ

  • សាច់ទុរេន២ក្លែប
  • សាច់​ខ្នុរ ៣៤ក្លែប
  • ទឹកដោះគោខាប់កន្លះកូនចាន
  • ទឹកកកដាក់​តាមការ​ចូល​ចិត្ត
  • ទឹកស្ករ១វែក

វិធីធ្វើ

ដំបូង​យក​ទឹកកកខ្នុរទុរេនទឹកដោះគោខាប់និង​ទឹកស្ករដាក់​ចូល​ក្នុង​ម៉ាស៊ីន​ក្រឡុក​រួច​ហើយ​បើក​ម៉ាស៊ីនក្រឡុកវាឲ្យ​​ទៅ​ជា​ទឹកក្រឡុកជា​។

Facebook Comments

error: Content is protected !!